המהירות כוקטור

אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם:

לחצו על התמונה על מנת לעבור לדף הסקר


כפי שהרוב הצביע, אכן התשובה הנכונה היא: אי אפשר לדעת, הגרף מתאר את גודל המהירות בלבד.
 
מהירות התנועה הנה גודל וקטורי, הנתון על ידי ערך מספרי וכיוון.
כיוון המהירות בכל רגע ורגע ככיוון המשיק למסלול תנועת הגוף. ייתכן מצב שגוף נע לאורך מסלול ישר במהירות שמשתנה בגודלה וייתכן מצב שבו גם גודל וגם כיוון המהירות משתנים.
מאחר ובגרף המוצג בשאלה מופיע גודל המהירות כפונקציה של זמן התנועה, כל מה שנוכל לומר הוא שגודל המהירות משתנה.
אין לנו שום מידע על כיוון התנועה, צורת מסלול התנועה ועל הכוחות שפועלים על הגוף, לכן לא נוכל לדעת, מתוך ההסתכלות על הגרף בלבד, האם כיוון תנועתה של המכונית משתנה. מכאן ברור שאין לנו אפשרות לדעת, האם הכביש שלאורכו נוסעת המכונית, ישר או עקום.
 
ראו גם: העתק-זמן-מהירות רגעית, פעילות לאירגון ידע.