חיכוך

אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם על התשובה הנכונה לדעתכם: 

למעבר לדף תוצאות הסקר

התשובה הנכונה היא:  בשני המצבים דרוש אותו כח.
אם התיבה נעה במהירות קבועה, שקול הכוחות שפועלים עליה שווה לאפס. הכוחות שפועלים על התיבה הם:

בכיוון האופקי: כוח הדחיפה, F, וכוח החיכוך, f
בכיוון האנכי: כוח הכובד, mg, וכוח הנורמל, N.

מאחר והתיבה נעה במהירות קבועה, על פי החוק הראשון של ניוטון, גודלו של הכח הדרוש על מנת להזיז את התיבה צריך להיות שווה בגודלו לכח החיכוך.

אך כאשר שני גופים מוצקים ויבשים מחליקים אחד על השני, גודלו של כח החיכוך (הקינטי) בין שני הגופים אינו תלוי בגודלו של שטח הפנים בו הם נמצאים במגע זה עם זה. גודלו של כח החיכוך תלוי בכח שמפעילים הגופים זה על זה (בתרשים הנ"ל N) ובסוג החומרים מהם עשויים הגופים. כל אחד משני גורמים אלו אינו תלוי בגודלו של שטח הפנים בו הם נמצאים במגע זה עם זה.

פרטים נוספים על החיכוך

Friction Factors (באנגלית)

כוחות חיכוך (בעברית)