שיווי משקל

מאת ד"ר דוד זינגר

אנחנו שאלנו ואתם עניתם:

 

בניגוד לדעת הרוב, התשובה הנכונה היא שיווי המשקל יופר כך שהכף שעליה נמצא הכלי תרד.

המים מפעילים על האצבע כח עילוי בכיוון מעלה. מכאן, שעל פי החוק השלישי של ניוטון, האצבע מפעילה על המים כח שכיוונו מטה. כח נוסף זה גורם להפרת שיווי המשקל של המאזניים, כמוראה בתרשים: