תנועת מכונית במעקם

אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם:

אכן, הרוב צדק, התשובה הנכונה היא: בכיוון רדיוס המעקם, פנימה.

חומרים לתירגול הנושא:

דף עבודה : "המהירות והתאוצה: תאור וקטורי"

אנימציה: "קרוסלה - תנועה מעגלית קצובה"

בגרויות ופתרונות