גובה המים

בדף הבית הופיעו שתי שאלות בנושא "גובה פני המים".

השאלה הראשונה, מאת פרופ' מרוין בלק:

כפי שניתן לראות, קשה היה למצביעים להחליט האם התשובה הנכונה היא שכתוצאה מהעברת האבן מהסירה אל האגם, גובה המים עולה או שגובה המים לא משתנה.

התשובה הנכונה, לעומת זאת, היא: שכתוצאה מהעברת האבן מהסירה אל האגם גובה המים יורד.

כאשר האבן נמצאת בסירה הנמצאת במנוחה באמצע האגם, היא דוחה נוזל שכמותו שווה ערך למשקל האבן. לעומת זאת כאשר האבן נמצאת בתוך המים היא דוחה נוזל בכמות שוות ערך לנפח האבן וכמות זו קטנה יותר.

השאלה השניה, מאת ד"ר דוד זינגר:

 

כפי שניתן לראות מתוצאת הסקר, בשאלה זו ההחלטה לגבי התשובה הנכונה היתה אף קשה יותר מאשר בשאלה מהקודמת.

התשובה הנכונה היא: לאחר שקוביית הקרח הופכת למים גובה המים שבכלי לא ישתנה. הסבר מפורט יותר לתשובה זו בקובץ המצורף הבא:

  הסבר מפורט לתשובה של שאלת קוביית הקרח