חישוב שיפוע של גרף המתאר תוצאות ניסוי

בשבועות האחרונים הופיעה בדף הבית השאלה הבאה:

התשובה הנכונה היא: שתי נקודות הנמצאות על קו המגמה.

המטרה בהעברת קו המגמה היא מיצוע של תוצאות מדידה שהתלות בניהן אמורה לקיים קשר תיאורטי מצופה- ובכך להתחשב בשגיאת המדידה. ולכן, כאשר מתבקשים לחשב את השיפוע של הגרף בעצם יש לחשב את השיפוע לקו המגמה, ולשם כך חייבים לבחור שתי נקודות הנמצאות על ישר זה. שתי הנקודות האלו אינן חייבות להיות תוצאות ניסוי. על מנת להקטין שגיאות מדידה הנובעות מקריאת ערכי הנקודות מהגרף, יש לבחור שתי נקודות שהמרחק בניהן מספיק גדול.

לקריאה נוספת לקראת בחינת הבגרות במעבדה לחצו כאן.