פתרון השאלה

פתרון השאלה המובא כאן הוא מתוך הספר "לקט מבחני בגרות בפיזיקה - 5 יחידות לימוד" בעריכת עדי רוזן.

הערה מאת עדי רוזן:
בשאלה לא הוגדרו ההנחות לגבי שני הגופים. אם אפשר להזניח את השפעת עיוות הגופים על התשובה לשאלה, אזי האפשרות הנכונה היא בברור (2).
אם לא ניתן להזניח את עיוות הגופים, אזי הפתרון הוא זה המופיע להלן:

  פתרון השאלה

תשס"ט שאלה 2