מגנטים נופלים

שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

תאור הפעילות

הניסוי שלפניך עוסק בתנועתו של מגנט בתוך צינור. דף העבודה שלפניך ינחה אותך בניתוח ובהבנת סרטון זה. מדי פעם תתבקש לעצור את הסרטון ולענות על שאלות. באפשרותך לעצור את הסרטון על-ידי לחיצה על עכבר שמאל המוצב על כפתור ה play. לחיצה נוספת על עכבר שמאל תפעיל שוב את הסרטון מהנקודה שבה עצרת אותו. לחיצה על עכבר שמאל המוצב על כפתור stop תחזיר את הסרטון להתחלה. שעון הממוקם מתחת לחלון תצוגת הסרטון מציג את משך הזמן שחלף מתחילת הניסוי. תחילה יש להעזר בפס הגלילה האופקי הנמצא מתחת לחלון תצוגת ההתרחשויות.

לניתוח וצפיה בסרט רצוי להעזר בתוכנה VideoExp. את התוכנה ניתן להתקין מהדיסק הנילווה לספר "מכניקה ניוטונית-פעילויות". 

  דף העבודה
  קובץ הסרטון