פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  > סעיף ד'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

            

סעיף ב'

        

 

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ג'

              

סעיף ד'

 

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ח שאלה 1