פתרון השאלה

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה


א. כלפי מעלה
ב. 0
ד. 1.143×10-4N