זוג גופים הקשורים בחוט נגררים על משטח אופקי

השאלה הבאה לקוחה מתוך המהדורה החדשה של הספר "מכניקה ניוטונית" -כרך א', מאת עדי רוזן, העומדת לצאת לאור בחודשים הקרובים בהוצאת מכון ויצמן למדע.
השאלה מלווה בפתרון מלא ובהסברים מפורטים על דרך הפתרון.

  זוג גופים הקשורים בחוט נגררים על משטח אופקי