פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  >סעיף ג'  >סעיף ד'  >סעיף ה'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'    

 

סעיף ב'

          

סעיף ג'

סעיף ד'

סעיף ה'

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ד שאלה 3