קרינה וחומר כרך ב – מודלים של האור

רוזן עדי

הספר עוסק בנושאי המודלים של האור כפי שהם מוגדרים בתכנית הלימודים בפיזיקה.

הספר מבוסס על המחצית השניה של הספר "מודלים של האור מניוטון ועד איינשטיין" שהיה מיועד לתלמידי כיתות י', אך הוא הורחב, והוא מתאים עתה לתלמידי י"ב הלומדים ל- 5 יח"ל ול- 3 יח"ל; הוא כולל בצורה מלאה את כל החומר הנדרש לבגרות ברמות אלה.

נושאים ותרגילים המתאימים ל- 5 יח"ל ואשר אינם נדרשים ל- 3 יח"ל מסומנים ב- . הלומדים ל- 3 יח"ל יכולים לדלג עליהם.
אין לבלבל בין השם "קרינה וחומר כרך ב - מודלים של האור"- הספר החדש, לבין הספר לכיתה י' שנקרא "מודלים של האור מניוטון עד איינשטיין", ושהדפסתו הופסקה; לשני הספרים שם דומה וגם התמונות על שתי הכריכות דומות זו לזו.

ספר זה הוא שני בסדרה של שלושה ספרים ללימוד נושא החובה "קרינה וחומר" שבתכנית הלימודים.
שני הספרים האחרים הם:
קרינה וחומר כרך א – אופטיקה גיאומטרית (יצא לאור בשנת 2008)
קרינה וחומר כרך ג – מודלים של האטום והגרעין (יצא לאור בשנת 2007).
 

  אורך גל מינימלית בקרינת X - השלמה לפרק "המודל הדואלי של האור"
  קובץ תיקונים למהדורת 2009- עידכון אחרון: 15/10/2009
  קובץ תיקונים למהדורת 2008- עידכון אחרון: 15/10/2009