קרינה וחומר – מודלים של האטום והגרעין

ספר זה עוסק בחלק "חומר" מפרק החובה "קרינה וחומר".

פרקי הספר

פרק א:   עובדות אודות החומר
פרק ב:   מודלים קלאסיים של האטום
פרק ג:   מודל האטום של בוהר.
פרק ד:   הדואליות של חלקיקים חומריים
פרק ה:   מבנה הגרעין
פרק ו:    אנרגיית קשר גרעינית
פרק ז:   רדיואקטיביות
פרק ח:   תגובות גרעיניות

הספר נכתב עבור תלמידים הלומדים פיסיקה ברמה של 5 יחידות לימוד, אך הוא יכול לשרת גם תלמידים הלומדים פיסיקה ברמה של 3 יחידות לימוד. נושאים ותרגילים שאינם מיועדים ל- 3 יחידות לימוד (אלא רק ל-5 יחידות לימוד) סומנו ב- . הספר הודפס בצבע מלא, והיקפו 200 עמודים.

  קובץ תיקונים עידכון אחרון: 01/05/10