מופע של גל

למעבר לאנימציה לחצו כאן

הקבלה בין ההיטל האנכי של תנועת נקודה הנעה בתנועה מעגלית שגודלה קבוע, ובין קביעת המופע של נקודה בגל מתקדם ואיפיונו ע"י זוית.

למעבר לאנימציה לחצו כאן או על התמונה. המתינו בסבלנות לעליית האנימציה.

מתוך: niversity of Salford