השדה המגנטי

אתם מוזמנים לפתור שאלות שניתנו בבחינות הבגרות בפיזיקה. כאן תמצאו שאלות נבחרות הכוללות פיתרון מלא והערות.

שאלוני בגרויות ניתן למצוא גם באתר משרד החינוך (בשם המקצוע יש להקיש "פיסיקה" ולא פיזיקה").

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה". חלק מהשאלות והפתרונות מובאים כאן מתוך הספר "לקט מבחני בגרות בפיזיקה - 5 יחידות לימוד" בעריכת עדי רוזן. 

זכויות היוצרים על השאלות הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. הפיתרונות אינם מטעם משרד החינוך.

לרשימת ספרי בגרויות לחצו כאן

דפי הנוסחאות


תשע"ג (2013) - שאלה 4
תשע"ב (2012) - שאלה 4
תשע"א (2011) - שאלה 5
תשע"א (2011) - שאלה 4
תש"ע (2010) שאלה 4
תש"ע (2010) שאלה 5
תשס"ט (2009) שאלה 4
תשס"ח (2008) שאלה 5
תשס"ח (2008) שאלה 4
תשס"ז (2007) שאלה 5
תשס"ז (2007) שאלה 4
תשס"ו (2006) שאלה 4
תשס"ד (2004) שאלה 4
תשס"ג (2003) שאלה 4
תשס"ה (2005) שאלה 4
תשס"ב (2002) שאלה 5
תשס"א (2001) שאלה 4
תשס"א (2001) שאלה 5
תש"ס (2000) שאלה 1
השאלה משלבת את הנושא "פוטנציאל, קיבול וקבלים" והנושא "השדה המגנטי".
תש"ס (2000) שאלה 4
תשנ"ט (1999) שאלה 5
תשנ"ט (1999) שאלה 4
תשנ"ח (1998) שאלה 3
בניית אתרים