משרד החינוך בסיוע גורמים אקדמיים נוספים מקיימים במהלך שנת הלימודים פעילויות ותחרויות במטרה לעודד בני נוער להרחיב ידע ולהעשיר את ידיעותיהם ומיומנויותיהם.

ציבור המורים מתבקש לעודד את תלמידיהם ליטול חלק ולהשתתף בתחרויות אלו.

אולימפיאדה לחקר החלל ע"ש אילן רמון
אולימפיאדה לחקר החלל ע"ש אילן רמון - האולימפיאדה המדעית הצעירה לזכרו של אילן רמון ז"ל וצוות קולומביה בסימן "חקר החלל והיקום" מיועדת לתלמידי בתי הספר בחטיבות הביניים בכיתות ז'- ט'. מטרתה לטפח מצוינות מדעית-טכנולוגית. במהלכה נדרשות קבוצות תלמידים לפתור בעיות בתחומי חקר החלל והיקום ולהציג את פתרונן לפני ועדת שיפוט. במהלך גיבוש הפתרון של הבעיה הקבוצות מתייעצות עם מומחים, מאתרות חומרים רלוונטיים באינטרנט ועוד. התחרות מסתיימת ברגע שיא בו מחולקים הפרסים לקבוצות המצטיינות בהשתתפות נציגי חיל האוויר ומשפחת רמון.

תחרות צילום
תחרות הצילום נערכת מידי שנה ע"י המרכז הארצי למורי הפיזיקה. לראשונה נערכה התחרות לרגל שנת הפיזיקה הבינלאומית, 2005.
במסגרת התחרות, תלמידים הלומדים פיזיקה בבית ספר תיכון מוזמנים לצלם ולהציג בתחרות תמונות המתארות תופעות הקשורות לפיזיקה – תופעות טבעיות, מצבים בחיי היום יום או מצבים יזומים. על התלמיד להוסיף הסבר לתמונה המתבסס על עקרונות פיזיקאליים הבאים לידי ביטוי בתופעה המוצגת בתמונה.
השופטים בתחרות: מורים לפיזיקה, פיזיקאים, צלמים מקצועיים, תלמידים, נציגי המרכז הארצי למורי הפיזיקה ונציגי הפיקוח על הוראת הפיזיקה.

 Previous Page