קריטריונים להערכת בחינת הבגרות

גם על זה מקבלים נקודות בהערכת התשובה שרשמתם בבחינת הבגרות בפיזיקה

א.  שרטוט גרפים

 • שימוש בסרגל.
 • בחירה נכונה של הצירים.
 • שמות הצירים והיחידות.
 • קנה מידה נכון וסביר.
 • מיקום הנקודות.
 • העברה סבירה של קו המגמה.
 • חישוב שיפוע הגרף ע"י הצבת נקודות מהגרף ולא נקודות מטבלת הנתונים שאינן נמצאות על הגרף, וע"י נקודות שאינן קרובות מדי זו לזו.

ב.  חישובים

 • רישום תיאור מילולי לגודל הפיזיקאלי שאתם עומדים לחשב.
 • רישום נוסחה.
 • הצבת נתונים בנוסחה.
 • תוצאת חישוב נכונה.
 • רישום נכון של היחידות לתוצאה הסופית.
 • הצגת תוצאת חישוב ע"י מספר ספרות רלבנטי אחרי הנקודה העשרונית.
 • ניסוח תוצאת החישוב גם באופן מילולי.

ג. נימוק

 • בשאלות בהן נדרש נימוק, תשובות של "כן" ו"לא" בלבד אינן מזכות בנקודות.

ד. באופן כללי

 • הקפידו על כתיבה מסודרת.
 • מחקו תשובות לשאלות שאינכם מעוניינים שתיבדקנה. הכלל הוא שהשאלות תיבדקנה על פי סדר הופעתן במחברת הבחינה (גם אם בתשובה שורה אחת בלבד).
 • אל תמסרו מחברת ריקה, גם אם השאלות נראות קשות להתמודדות. מסירת מחברת ריקה פירושה – אפס במבחן. לעומת זאת, ניסיון להתמודדות אפילו בסעיפים בודדים, יחד עם מדדי הקלה שאולי יינתנו לשאלות קשות, עשויים להביא לתלמיד מספר נקודות לא מבוטל ובסופו של דבר להכריע את הכף מכישלון להצלחה.
 • קראו את מה שכתבתם! לא תמיד יש התאמה בין מה שרציתם לכתוב לבין מה שכתבתם.

ומי שאינו מקפיד על קריטריונים אלו?- עלול להפסיד נקודות. לא חבל?!

ב ה צ ל ח ה   ר ב ה !