מוכנים לבחינה

נוסחאות ונתונים בפיזיקה (נוסחאון) תשע"ח - 2018

נוסחאות במכניקה, אלקטרומגנטיות וקרינה וחומר.
נוסחאות לפעילויות מעבדה.
איור: שטרסטוק
איור: שטרסטוק

למה משמשות הנוסחאות באלקטרוסטטיקה?

פעילות סיכום באלקטרוסטטיקה
11/11/2014
אויר: שטרסטוק
אויר: שטרסטוק

משמעות גרפים בקינמטיקה

תרגול חשוב בהבנת גרפים בקינמטיקה לקראת הבחינה
11/11/2014
ממה כדאי לי להיזהר?

ממה כדאי לי להיזהר?

פעילות סיכום באלקטרוסטטיקה
מושג המהירות ומושג התאוצה

מושג המהירות ומושג התאוצה

קיים בלבול בין מושג המהירות לבין מושג התאוצה...